Choëphore (persbericht 12 september 2019)

 

Naar aanleiding van de viering van Dordrecht 800 jaar stad in 2020 presenteert de Dordtse beeldend kunstenaar Gerhard Lentink (Deventer 1956) zijn voorstel voor de realisering van een bijna zeventien meter hoog beeld op de punt van de Stadswerven, waar de Merwede en het Wantij samenvloeien. In de Middeleeuwen stond er bij de Boombrug aan de ingang van de Wijnhaven een reusachtig houten beeld van de stedenmaagd, dat Hanneken van Dordt genoemd werd. Het beeld werd vermoedelijk begin zeventiende eeuw gesloopt.

Lentinks ontwerp behelst een eigentijdse ‘reïncarnatie’ van de stedenmaagd in de gestalte van een jonge vrouw die zorgvuldig een grote schaal voor zich in evenwicht houdt en met haar rechtervoet een pas voorwaarts zet om een plengoffer te brengen aan de rivier, aan welke zij haar bestaan dankt. Haar naam Choëphore* betekent: ‘plengofferdraagster’ en is ontleend aan het tweede stuk van de Orestestrilogie van Aeschylos (Choëphoroi).

Het beeld wordt opgebouwd als een open constructie van stalen hoekprofielen, waarbij alleen de sokkel en de schaal (diameter 4.44 m) met houten planken bekleed worden. Gezocht wordt naar een “‘hijskraanesthetiek’ die resulteert in een efemere verschijning, als een driedimensionaal glas-in-loodraam zonder glas.”

De combinatie van beeld en sokkel plaatste de kunstenaar op een podium, een zgn. ‘stadsbalkon’ dat aan de achterzijde via vijftien waaiervormige treden beklommen kan worden en dat dankzij een hellingbaan ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk is. De vorm vertoont enige gelijkenis met de voorplecht van een schip.

In het ontwerp (totale hoogte: bijna 22 m) is met de maatvoering uitgegaan van bouwkundige elementen in de naaste omgeving, zoals de geplande Prins Clausbrug (33 m) en het appartementencomplex aan de Riedijkshaven (53 m). Vooral de relatie tussen de nabije Prins Clausbrug en het beeld is met zes ‘panoramatekeningen’ grondig onderzocht. Volgens de kunstenaar zijn “beiden krachtige onafhankelijke merktekens in het stadsprofiel, ze verkeren in elkaars nabijheid, maar dat in een bezield, complementair verband.” Voor de realisering is het vanzelfsprekend van doorslaggevend belang dat de gemeente Dordrecht het plan inhoudelijk ‘omarmt’. Pas als dit duidelijk is geworden kan er verder onderzocht worden – het gaat tenslotte om een invulling van de publieke ruimte – of er bij burgers en bedrijfsleven van de stad een breed draagvlak gevonden kan worden voor dit idee.

Op dit moment werkt Lentink aan een bijna drieënhalve meter hoog schaalmodel van het beeld. Deze maquette wordt het ‘voertuig’ in gesprekken met constructeurs en uitvoerders en bij de opstelling van een begroting. Daarnaast kan ze wellicht een belangrijke rol spelen bij eventuele wervingsacties. Het streven is dat de gemeente in het jubeljaar 2020 tot het principebesluit komt Lentinks voorstel over te nemen. De financiering zal voor een belangrijk deel kunnen geschieden door crowdfunding.

“Het lijkt me een fantastisch idee dat de stad Dordrecht naar aanleiding van haar achthonderdjarig bestaan in 2020 zou gaan beschikken over een waardige eigentijdse opvolger van het verloren geraakte beeld van Hanneken van Dordt. Als een nieuw icoon voor een eeuwenoude stad. Het moet mogelijk zijn om in vijf jaar dit visioen te verheffen tot realiteit.” Aldus de kunstenaar.

* Fonetisch: ‘Koëfore’ met de klemtoon op de eerste ‘ë’.

tekening

Zie voor meer informatie:
Interview RTV Rijnmond (3 oktober 2019)
Nieuwsbrief 12, september 2019 – pagina 6 t/m 23

Boekpresentatie

 

Op donderdag 6 juni 2019 vindt in de Stadsbibliotheek Dordrecht de presentatie plaats van mijn nieuwe boek Byzantijnse voetreis / Een verslag in dertien brieven.

In de lente van 2015 liep ik van Potenza in Zuid-Italië – via Albanië, Athene, Chios en Izmir – naar Istanbul; een voetreis van 2.816 km over het grondgebied van het voormalige Byzantijnse Rijk. De handgeschreven brieven die ik vanuit diverse etappeplaatsen zond naar mijn vriendin Marjoleine Schaap, vormen de kern van het boek. De brieven heb ik later geannoteerd.  Deze tweede laag ónder de briefteksten vertelt het verhaal van het boeiende spanningsveld tussen Oost en West, tussen twee polen die elkaar al eeuwenlang aantrekken en afstoten, waarbij de grenslijn tussen beide steeds opnieuw gedefinieerd wordt in de gezamenlijke diepmenselijke zoektocht naar duiding en zingeving.

Bij deze presentatie gaat Richard Cozijnsen (1947), psycholoog, psychotherapeut en enthousiast wandelaar, in gesprek met de auteur. Daarnaast zal ik een enkel fragment voorlezen.

Locatie: Stadsbibliotheek Dordrecht, Groenmarkt 53, 3311 BD Dordrecht.
Tijdstip: inloop 17.00 uur, aanvang 17.30 uur.

Toegang gratis.

Boekgegevens:
Paperback, 496 p, 45 zwart/wit afb, 15 kaarten, Nederlands
ISBN: 978-90-821089-1-0
Prijs: € 27,50

cover boek

 

Nieuwsbrief

 
Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen kunt u zich per e-mail aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt ongeveer twee maal per jaar.

Open Atelier

 
Elk tweede weekend van september stelt de kunstenaar zijn atelier (Wijnstraat 119, Dordrecht) open voor publiek. Openingstijden: zaterdag 10-18 uur, zondag 12-18 uur. Toegang vrij.

Lezingen

 
Gerhard Lentink verzorgt op verzoek lezingen in zijn atelier (maximaal 30 personen) of op andere locaties als musea, bedrijven, scholen, kunstkringen et cetera. In zijn voordrachten belicht hij diverse aspecten van zijn beroepspraktijk, schetst zijn ontwikkeling als beeldend kunstenaar vanaf het ouderlijk huis tot heden, vertelt over zijn reizen en gaat nader in op thematiek en techniek van zijn werk.

In zijn atelier maakt hij met het publiek een rondgang langs de op dat moment aanwezige beelden, schetsmodellen, ontwerpen en werktekeningen. (Lezingen elders gaan vergezeld van een powerpointpresentatie.) De bijeenkomsten hebben doorgaans een informeel en geanimeerd karakter en roepen dikwijls veel waardering op van een verrast publiek. Tijdsduur van de lezing in overleg.

Meer informatie: Gerhard Lentink, gerhardlentink@gmail.com of via 078 6315817 / 078 6310845.