Persbericht 8 november 2020

 

Naar aanleiding van de viering van Dordrecht 800 jaar stad in 2021 presenteert de Dordtse beeldend kunstenaar Gerhard Lentink (Deventer 1956) zijn voorstel voor de realisering van een (inclusief sokkel) eenentwintig meter hoog beeld op de punt van de Stadswerven, waar de Merwede en het Wantij samenvloeien. In de Middeleeuwen stond er bij de Boombrug aan de ingang van de Wijnhaven een reusachtig houten beeld met het stadsvaandel, dat Hanneken van Dordt genoemd werd. Het beeld werd vermoedelijk begin zeventiende eeuw gesloopt.

Lentinks ontwerp Choëphore * behelst een eigentijdse ‘reïncarnatie’ van dit beeld in de gestalte van een jonge vrouw, een stedenmaagd, die zorgvuldig een grote schaal voor zich in evenwicht houdt en met haar rechtervoet een pas voorwaarts zet in de richting van de rivier, als een symbolische illustratie van de verbondenheid van de stad met het water. (In de lokale media werd Lentinks ontwerp al snel Hanneken van Dordt genoemd, dit is dan ook de naam die de Stichting Geschenk Dordrecht 800 verder hanteert.)

Het eigenlijke beeld (hoogte 15.70 m) wordt opgebouwd als een open constructie van stalen hoekprofielen, waarbij alleen de schaal (diameter 4.44 m) met houten planken bekleed wordt. Uitgangspunt in het ontwerp is een “‘hijskraanesthetiek’ die resulteert in een efemere verschijning, als een driedimensionaal glas-in-loodraam zonder glas.” De vormgeving verwijst zo naar het oorspronkelijk karakter van de Stadswerven met haar scheepvaartgerelateerde bedrijvigheid.

Het beeld staat op een opengewerkte, abri-achtige betonnen sokkel (hoogte 5.20 m) in de vorm van een scheepsboeg. Hij bestaat uit een dekplaat gedragen door tien conische zuilen. Dwars door deze abri voert een voetpad naar de kop van de strekdam tussen Merwede en Wantij.  In het ontwerp is met de maatvoering uitgegaan van bouwkundige elementen in de naaste omgeving, zoals de geplande Prins Clausbrug (33 m) en het appartementencomplex aan de Riedijkshaven (53 m).

Vooral de relatie tussen de nabije Prins Clausbrug en het beeld is met zes ‘panoramatekeningen’ grondig onderzocht. Volgens de kunstenaar zijn “beiden krachtige onafhankelijke merktekens in het stadsprofiel, ze verkeren in elkaars nabijheid, maar dat in een bezield, complementair verband.”  Stedenbouwkundig vormt het beeld de verbindende schakel tussen het Middeleeuwse stadscentrum en het aan culturele voorzieningen rijke gebied van de Stadswerven.     
 
Op dit moment werkt Lentink aan een ruim vier meter hoog 1:5 schaalmodel van het beeld. Deze maquette wordt het ‘voertuig’ in gesprekken met constructeurs en uitvoerders, en bij de opstelling van een begroting. Daarnaast kan ze een belangrijke rol spelen bij wervingsacties van de genoemde stichting.

“Het lijkt me een fantastisch idee dat de stad Dordrecht naar aanleiding van haar achthonderdjarig bestaan zou gaan beschikken over een waardige eigentijdse opvolger van het verloren geraakte beeld van Hanneken van Dordt. Als een nieuw icoon voor een eeuwenoude stad. Het moet mogelijk zijn om in afzienbare tijd dit visioen te verheffen tot realiteit.” aldus de kunstenaar. 

* Fonetisch: ‘Koëfore’ met de klemtoon op de eerste ‘ë’.

tekening

Zie voor meer informatie:
Interview RTV Rijnmond (3 oktober 2019)
Nieuwsbrief 12, september 2019 – pagina 6 t/m 23
Nieuwsbrief 13, juli 2020 – pagina 1 t/m 18, 20-21
Nieuwsbrief 14, maart 2021 – pagina 1 t/m 9
Een beeld voor de Stadswerven – documentaire van Fokko van der Straaten, RTV Dordrecht. Duur: 84 minuten.